Khá bảnh đi tù hi hi h Phông Bạt

Showbiz

Khá bảnh đi tù hi hi h Phông Bạt

Xin chào 

Tôi là chủ sở hữu

Tôi sẽ xóa post này

Tạm biệt ae

Tôi đi đây

Bye