Ne thk lol nguyễn tiến việt scam 500k

Thân gửi thằng nguyễn tiến việt scam a 500k! Đối vs t 500k cx ko là lớn lắm nhưng mà t bỏ qua thì m sẽ còn scam người ta nhiều lần, ba mẹ m sinh ra mong m sau này làm ăn chân chính nhưng mà t thấy nhục vì m đã scam quá nhiều lần rr??? M là con vật hay j vậy nếu ko có tiền thì ib t cho vài chục.... Và đây là sđt tk rác đó: 0399137654