Vấn đề nghiện ngập hiện nay !!!!

Vấn đề nghiện ngập game online cũng là những vấn đề đáng quan tâm vào Ngày 12/08/2022, em học sinh tên Vũ Gia Khương vì thua một trận game mà đã đập máy tính chủ quán hư hỏng nặng, Và chủ quán bắt em phải bồi thương 20tr mới cho về, hiện giờ mẹ em đã lên làm việc với chủ quán. Vì vậy các bật làm cha làm mẹ nên cân nhắc khi cho trẻ chơi điện thoại, máy tính quá sớm, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng của trẻ và các bậc cha mẹ nên nghiêm khắc dạy dỗ con hơn.