AETSW Gánh Cả Bầu Trời⛅????

AETSW Bọn cha gánh cả bầu trời mà

AETSW Gánh Cả Bầu Trời⛅????

Nơi Tụ Hợp Các Chiến Thần Sàn Treo Xứng Danh Với Những Box Lớn Mạnh AETSW Dư Sức Ghi Tên Lên Lịch Sử Tụi Anh Sinh Ra Khẳng định là thũ lỉnh nơi bọn anh đặt chân đến là sàn đó tụi anh win AETSW tuy ít mem những một mem trong nhóm này là những trụ cột treo có thế đến kiếp này sang kiếp sau tuy còn rất nhỏ những khẳng định sẽ trường tồn mãi mãi thứ níu kéo bọn ta đi hết con đường này chính là niềm tin đáng huyền rủa đó đó...!! hoa rơi Cửa phật vạn vật tùy duyên nàng đẹp như tiên