ÁN CHUNG THÂN CHO KẺ HIẾP DÂM NHIỀU LẦN CHO KẺ BÁN VÉ SỐ

ÁN CHUNG THÂN CHO KẺ HIẾP DÂM NHIỀU LẦN CHO KẺ BÁN VÉ SỐ

Sau nhiều lần đi tù vì tội hiếp dâm trẻ em . Vừa ra tù vào 7 tháng trước , tới nay Ô.H.Bảo lại hiếp dâm nhiều lần về cô bé bán vé số , đây là lần thứ 6 của anh bị CAHTB bắt