BÙI MẠNH DINH- CHÀNG TRAI SUY NHẤT LÚC NÀY

Anh Bùi Mạnh Dinh- chàng trai goodboy trong làng trai Việt . Anh Bùi Mạnh Dinh sinh năm 2002 thuộc khoa điện -điện tử Được biết vào ngày 16/7/2023 anh Dinh cải nhau với 1 cô gái mặc dù chuyện không có gì mà dẫn tới kết cục như này ,dẫn tới suy như ngày hôm nay. Mặc dù hiện tại anh ấy vẫn còn đg rất buồn tuy nhiên đã có sự cải thiện đảng kế. Tính đến hiện tại đã là 10h anh ấy vẫn còn đg rất suy

BÙI MẠNH DINH- CHÀNG TRAI SUY NHẤT LÚC NÀY
anh Bùi Mạnh Dinh

Anh Bùi Mạnh Dinh- chàng trai goodboy trong làng trai Việt . Anh Bùi Mạnh Dinh sinh năm 2002 thuộc khoa điện -điện tử Được biết vào ngày 16/7/2023 anh Dinh cải nhau với 1 cô gái mặc dù chuyện không có gì mà dẫn tới kết cục như này ,dẫn tới suy như ngày hôm nay. Mặc dù hiện tại anh ấy vẫn còn đg rất buồn tuy nhiên đã có sự cải thiện đảng kế. Tính đến hiện tại đã là 10h anh ấy vẫn còn đg rất suy