Chàng Trai _Nguyễn Quang Đoàn Rw s1 Hòa Bình

Nguyễn Quang Đoàn 2008 quê tuyên quang bóng hay nhue thế nào

Chàng Trai _Nguyễn Quang Đoàn Rw s1 Hòa Bình
CHÀNG Trai Nguyễn Quang Đoàn Sn 2008 vị trí rw anh có lối chơi bóng giống thần tượng cuar mình mỗi khi anh cầm bóng khiến đối phương phải sợ hãi mỗi khi anh ra chân là khung thành đối phương là nỗi áp ảnh tuy còn nhỏ nhưng anh có lỗi chơi bóng và kỹ thuật khác hẳn với trang lứa tuổi mặc dù đươck nhiều câu lạc bộ gọi tham gia giải bóng lớn anh đều thế chối anh chơi cho bống đá quê. Hà và giành nhiều rảnh hiệu lớn ở tỉnh

và cuối lời báo anh gửi tới những người hâm mộ muốn vừa thể thảo anh sẽ cống hiến cà chơi hết mình mỗi khi khoác trên mình bộ đồng phục nước nhà there winth not to #theanh2001