Chàng trai đầy nghị lực trốn 10k của bạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. Giao thủy ngày 5. tháng 12. năm2022 THÔNG BÁO ĐÒI NỢ (V/V yêu cầu thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết) Kính gửi: Ông/Bà Phạm Thanh Bình……………………………………………………………………..………………………………………………………… Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:xã Giao Phong huyện Giao thủy tỉnh Nam Định……………………………………………………………………………………………………………… Thực hiện theo hợp đồng thuê nhà ngày 29./11./2022. ký giữa Ông Bình.và tôi, tôi đã giao đúng chất lượng ngôi nhà theo đúng thỏa thuận của hai bên. Hai bên đã xác nhận về quá trình bàn giao nhà vào ngày3.tháng12 năm2022 Theo điều khoản thanh toán hợp đồng (Điều 3: giá thuê và phương thức thanh toán) thì bên thuê nhà phải thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt bốn tháng một lần vào năm thuê đầu tiên và từ năm thứ hai trở đi thì thanh toán sáu tháng một lần. Thời gian để thanh toán là trong mười ngày đầu tiên của của mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn nêu trên mà bên thuê nhà là ông Bình vẫn không có thanh toán đủ khoản tiền theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở được nêu ở trên. Vậy tôi kính đề nghị ông Bình thanh toán đúng số tiền theo quy định trong hợp đồng. Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn đòi nợ này, Ông Bình Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp pháp lý phù hợp với yêu cầu của pháp luật để buộc Ông Bình phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Tôi xin chân thành cảm ơn. (Ký và ghi rõ họ tên) Hiếu Nguyễn Minh Hiếu

Chàng trai đầy nghị lực trốn 10k của bạn