( Duy tân-2009 ở bến tre*)

phốt

( Duy tân-2009 ở bến tre*)

thằng này hay đi soi mói, tám chuyện của mọi người trên đời mặc dù đéo liên hoan ccj đến nó mà nó vẫn tám, nết con người hay con cặc mà làm gì cũng soi mói rồi nói người này người kia, trong khi mình xấu như cái dái chó, hãm lồn súc vật, trai đéo ra trai, gái đéo ra gái mà hay dãnh cái mỏ lồn lên mà phán ngta vậy cưng ?..