Dvfb Ngô Đức Phát

Dvfb Ngô Đức Phát

Tham gia trick không lâu cũng không mới nhưng anh đã giúp người chơi mạng xã hội được 1 phần 

Anh hỗ trợ các mạng xã hội như: Facebook, Tiktok, Instagram,...

Anh còn bán acc cổ Facebook, Free five, Liên quân, DLS,...

Anh có nhận học viên Dame, Unlock, Rename, ddos