Em Trần Việt Bách Thủ Khoa Toán Lớp 11 Được Đại Học Harvard Mời Về Làm Giảng Viên Dạy Toán

Thủ Khoa Trần Việt Bách Thi Toán Quốc Tế Đạt Điểm Tối Đa

Em Trần Việt Bách Thủ Khoa Toán Lớp 11 Được Đại Học Harvard Mời Về Làm Giảng Viên Dạy Toán

Em Trần Việt Bách tuy mới chỉ 16 tuổi, nhưng em đang thủ khoa toán lớp 11 với số điểm cao chót vót. Em nói rằng mình chả học gì mà cũng điểm cao. Em 3 lần được đại học Harvard mời về làm giảng viên nhưng đều bị em từ chối, đến lần thứ 4 nhờ gia đình bạn bè khuyên nên em đã quyết định về làm giảng viên cho đại học Harvard. Ngoài là thần đồng toán học ra em còn là một đại gia nhầm, em kể là năm em 15 tuổi đã kiếm được hơn 7.000.000.000VNĐ trong vòng 3 ngày.