Facebook chi 1 tỷ USD mua lại SMM.Trum.VIP

CEO Facebook Mark Zuckerberg lại làm thế giới sửng sốt khi thực hiện một trong những thương vụ lớn nhất của làng công nghệ là mua lại web smm số 1 thế giới SMM.Trum.VIP

Facebook chi 1 tỷ USD mua lại SMM.Trum.VIP

https://smm.trum.vip - #1 social media marketing

https://smm.trum.vip - #1 social media marketing

https://smm.trum.vip - #1 social media marketing