Gia Hưng có một gương mặt cực n*ng và dễ thương, Hưng có sức hút với mọi người xung quanh nhờ những video lộ link và đá bô, Gia Hưng đang sinh sống và học tại Trưng Vương 8/5 Tuy mới chỉ học lớp 8 nhưng Hưng đã làm cho mọi người điên đảo về ngoại hình và tính cách của mình. Với sự cuốn hút ăn cức đá bô của Hưng tới mọi người và cư dân mạng

Gia Hưng có một gương mặt cực n*ng và dễ thương, Hưng  có sức hút với mọi người xung quanh nhờ những video lộ link và đá bô, Gia Hưng đang sinh sống và học tại Trưng Vương 8/5  Tuy mới chỉ học lớp 8 nhưng Hưng đã làm cho mọi người điên đảo về ngoại hình và tính cách của mình. Với sự cuốn hút ăn cức đá bô của Hưng tới mọi người và cư dân mạng

I