gỡ bỏ cáo buộc Trịnh Hoàng Phúc vì công an xét thẩm sai lầm về vụ đâm chém tại cầu quan

gỡ bỏ cáo buộc Trịnh Hoàng Phúc vì công an xét thẩm sai lầm về vụ đâm chém tại cầu quan

gỡ bỏ cáo buộc Trịnh Hoàng Phúc vì công an xét thẩm sai lầm về vụ đâm chém tại cầu quan vào ngày 23 tháng 3 năm 2023