Hà Minh Đức tricker số 1 Vĩnh Phúc chấp tất cả mấy thằng trick lỏ

Hà Minh Đức tricker số 1 Vĩnh Phúc chấp tất cả mấy thằng trick lỏ

Hà Minh Đức tricker số 1 Vĩnh Phúc chấp tất cả mấy thằng trick lỏ
Fb của anh ấy

Hà Minh Đức là tricker nổi tiếng hiện đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc tuy tuổi còn khá trẻ nhưng tài năng của anh đã đc khẳng định qua facebook để kiếm thêm thu nhập Đức đã học bây giờ đã trở thành 1 ng có tiếng trên mxh