Hiện trạng học sinh ngày nay - toàn là sẽ gầy :))

trên đây là ảnh của 2 bạn đầu tiên là bạn Nguyễn Quốc Đạt sinh năm 2007 sống tại sơn long sơn hoà phú yên cậu là một hs yếu còn bạn thứ 2 là bạn Nguyễn Thành Đạt 2007 cũng sinh sống tại sơn long sơn hoà phú yên bạn lại là 1 hs giỏi thì các bạn cũng biết thầy cô nào cx mún cácc bạn hs yếu vương lên nên đã bố trí cho bạn học yếu ngồi kế bên bạn học giỏi Thì 2 bạn cùng học vs nhau, nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy 2 bạn cx như thế thì càng ngày 2 bạn có tình cảm vs nhau đêm nào cũng call với nhau CHAT SEX thì đến một hôm 2 bạn gan tới mức mà rủ về nhà để sex Nên tình trạng này đáng bị phê bình đây là ảnh của 2 bạn ấy