Hoang Thien Bao Trần Công Đức -Trùm giang hồ máu lạnh Đồng Nai, anh từng giết người tại đảo quân sự. Từng dùng súng giết trăm mạng người ở Cổng Trời.Cầm đầu băng đảng giang hồ 2k18 đại náo Đảo quân sự

nói một cách tổng quát, Lê Văn Cu chính là kẻ có hành vi lệch lạc về giới tính,tình dục,không theo tiêu chuẩn đạo đức của xã hội và gây ám ảnh cho người khác. Lê Văn Cu từ lâu đã được vận dụng như một từ ngữ ám chỉ đối tượng truỵ lạc mang tính chất chủ quan

Hoang Thien Bao Trần Công Đức -Trùm giang hồ máu lạnh Đồng Nai, anh từng giết người tại đảo quân sự. Từng dùng súng giết trăm mạng người ở Cổng Trời.Cầm đầu băng đảng giang hồ 2k18 đại náo Đảo quân sự

Trần Công Đức -Trùm giang hồ máu lạnh Đồng Nai, anh từng giết người tại đảo quân sự. Từng dùng súng giết trăm mạng người ở Cổng Trời.Cầm đầu băng đảng giang hồ 2k18 đại náo Đảo quân sự