HỘI XE GPX - SG DÒNG GPX tại SG

Hội xe GPX - SG Anh Em phược Vui trong Tết

HỘI XE GPX - SG DÒNG GPX tại SG
Hội Xe GPX — SG

Hội xe GPX - SG Anh Em phược Vui trong Tết , hội Gồm những Anh Em vui Vẻ Hoà Đồng Tại SG . Trong Hội Xe  chúng tôi Luôn Hoà Đồng và đồng hành nhiều chuyến Đi Phượt - Chuyến Từ Thiện do Hội xe tổ chức hoặc những hoạt động tổ chức khác 

Hội Rất muốn Anh Em Đam Mê cùng vào chung Hội để phát triển và tạo mối quan hệ về đam mê moto cũng như mối quan hệ công việc và gắn kết tình người. Tình anh em trong hội xin cảm ơn anh em  

 

 Lê Lâm