Huỳnh Trung Kiên - Chàng trai trẻ có tiếng nói trong làng tricker

Huỳnh Trung Kiên - Chàng trai trẻ có tiếng nói trong làng tricker

Huỳnh Trung Kiên - Chàng trai trẻ có tiếng nói trong làng tricker
*

Huỳnh Trung Kiên - Chàng trai trẻ có tiếng nói trong làng tricker 

Huỳnh Trung Kiên, cậu bé sinh năm 2008, sinh sống tại KonTum với một tài năng hiếm có khi chỉ với 12 tuổi cậu ta đã cống hiến cho (C79 ????Vạn Hoa Thiên????) cũng đã từng rip tài khoản của Mark Zuckerberg chỉ với 20p không chỉ vậy cậu còn khá giỏi về việc ddows web đã từng ddows web của chính phủ ngoài ra còn đấm Tik Tok đạt vinacon và còn nhiều mà chưa thể cập nhật được

Hiện nay cậu bé ấy đả off tricker vì lí do gì đó chúng tôi chưa nắm bắt được hi vòng rằng cậu bé đó sẽ trở lại và nắm bắt những danh hiệu lớn hơn của các thế hệ tricker đi trướ

c!