Nguyễn Đức Khương Duy 2010 Là Ai

Kduyy Sinh Năm 2010. Hiện tại đang học tập và làm việc tại Nghệ An là một trong những người trẻ tuổi thích xem sếch và đá bóng.

Nguyễn Đức Khương Duy 2010 Là Ai
Facebook của Duy

Duy Sinh Năm 2010. Hiện tại đang học tập và làm việc tại Ngêh An là một trong những người trẻ tuổi thích xem sếch và đá bóng. 


Ở thời điểm hiện tại, Duy đang khá thành công trên lĩnh vực đá bóng. Khi trao đổi với Duy , anh có chia sẻ “ Để đứng vững trên con đường đầy khó khăn và thử thách này, Duy đã phải tìm tòi và bổ sung kiến thức cho bản thân rất nhiều trong suốt những năm mò đường và theo