Lee Hari : Hành trình từ cậu bé Xách Nước Bổ Cam đến Tân đội trưởng STV

Lee Hari : Hành trình từ cậu bé Xách Nước Bổ Cam đến Tân đội trưởng STV

Lee Hari : Hành trình từ cậu bé Xách Nước Bổ Cam đến Tân đội trưởng STV
LeeHariii Tân đội trưởng 7TV

"Tôi xin phát biểu đôi lời trong ngày hôm nay với trái tim đầy biết ơn và tự hào khi nhận được tấm băng đội trưởng của SevenTV. Đây không chỉ là một vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn với tôi. Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của mình với tất cả anh em..."

Lee Hari chia sẻ trong ngày nhận tấm băng thủ quân STV sau khi đút lót 150 triệu đồng