Linh Trần - Cô gái sinh năm 2007 - Cô gái ở Vũng Tàu Linh

Linh Trần - Cô gái sinh năm 2007 - Cô gái ở Vũng Tàu  Linh
Đây là Facebook của Linh Trần mà chúng ta đang nhạc đến!

Linh Trần chỉ mới 16 tuổi đã bước chân vào con đường mxh Facebook với các dịch vụ sub trên tất cả nền tảng Facebook,Tik Tok,Instagram tiêu biểu hơn nữa cô ấy còn  Gạch card - Đổi tiền
Cô ấy luôn là người làm ăn uy tín nên đc rất nhiều người yêu mến và ủng hộ.