Mối Quan Hệ Lâu Dài_ttn×ccth ?

Trần Trung Nhất và chuyện tình gần 2 năm của cậu ấy

Mối Quan Hệ Lâu Dài_ttn×ccth ?
HÌNH ẢNH SETLOVE CẶP ĐÔI ẤY

Trần Trung Nhất và Chu Thị Thu Hồng họ gặp nhau khi còn thời trẻ trâu với tài năng dẻo mồm của mình Trần Trung Nhất sau một thời gian đã tán đổ được Chu Thị Thu Hồng sau đó chuyện tình bựa nhân đã bắt đầu thấm thoát cũng được gần 2 năm kể từ ngày Hồng đồng ý làm người yêu Nhất.

Sáng nào đi học thì Hồng cũng thấy Nhất đứng trước cửa nhà làm trò quỷ hơn nửa tiếng rồi mới đèo đi học rồi lúc Hồng bị ngã thì Nhất cười rồi chửi xong đi mua thuốc chăm sóc người ngu.

Rồi một ngày nọ Hồng mua hộp bánh về để bàn Nhất qua nhà thấy ăn Hồng đi vệ sinh ra thấy đấm nhất vài cái thâm mẹ mắt.

Từ lần đó mấy ngày sau mới hết thâm mắt đi học nhìn như gấu trúc sợ đến già.