Một Chiều Lãng Mạng

Bức Ảnh Này Được Nhíp Ảnh Gia Bùi Thiên Bảo Chụp Lại Vào Lúc 18 Tháng 2 Năm 2019 Ở Sydney, Australia. Vui Lòng Không Ăn Cắp Ảnh Vì Đây Là Bản Quyền Của Tôi. Bản Quyền Thuộc Về Jesus Alejandro Huaman Vasquez Vui Lòng Liên Hệ Địa Chỉ Của Tôi Gmail: [email protected]