Nguyễn Cảnh Chương Chàng Trai 2010

Nguyễn Cảnh Chương Chàng Trai 2010
Cảnh Chương Có Tài Năng Đánh Cầu Long Rất Chuyên Nghiệp Và Là Hạt Giống Của VN

Nguyễn Cảnh Chương Là Một Vận Động Viên Cầu Long Đang Rất Nổi Tiếng Top 1 Hậu Giang Và Là Một Người Cực Kì Tốt Bụng Và Anh Là Người Đẹp Trai Nhất Trong Bảng Xếp Hạng Những Người Đẹp Trai Nhất Thế Giới Hiện Nay.