Nguyễn Duy Tiến là chàng trai 2008 đến từ mãnh đất Cam Lâm Khánh Hoà

Nguyễn Duy Tiến là chàng trai 2008 đến từ mãnh đất Cam Lâm Khánh Hoà

   Nguyễn Duy Tiến là thanh niên có biệt danh siu bịp. Hiện đang học tại trường trung học cơ sở quang trung
     Anh Tiến nhà ta đã có người yêu