Nguyễn Minh Trí , Tricker Và Admin Của T07-Thất Hình Đại Tội Team

Nguyễn Minh Trí Là Chàng Trai Sinh Ra Ở Vùng Đất Bến Tre. Cậu Có Rất Nhiều Tài Năng Về Mạng Xã Hội. Cậu Là Một Trong Admin T07-Thất Hình Đại Tội Team.

Nguyễn Minh Trí , Tricker Và Admin Của T07-Thất Hình Đại Tội Team
Tricker Mang Tên Nguyễn Minh Trí

T07-Thất Hình Đại Tội Team Được Tạo Ra Bởi Nguyễn Đại Dương Chàng Trai Rất Giỏi Về Ngành Dịch Vụ Mạng Xã Hội , Và Quen Biết Rất Nhiều Các Tricker Khác, Và Nguyễn Minh Trí Người Quản Lý Nhóm T07-Thất Hình Đại Tội Team.Anh Ta Là Một Ông Trùm Trong Nghề Unlock 956,282.