học Tại Trung Học Cơ Sở Đào

Đĩ chó lợn này, t tưởng m ngông lồn lắm mà? M đòi phốt a t còn gì? Phốt đi bố m chấp cả dòng họ m. Đã flop còn thể hiện ra oai. Mặt thì xấu hơn chó còn bảo t đẹp, cười địck quá má, con hề này, rảnh lồn thì ra Trần Duy Hưng cho mấy ông sugar daddy đục lồn ý, cho m vô box war ngôn để war mà đã out, rén vãi rồi chứ gì? Caid lồn mẹ m nữa, bố mẹ m đéo dạy đc m thì để t dạy, để t mài lại nết m giống con chó ý. Mắt híp mũi tẹt, môi rộng,... Thế còn đòi so sánh với a t? T tưởng m chết trôi ở đâu để t gọi sư thầy về gọi hồn m lên war ý chứ, cái loại điếm giẻ rách như m thì đéo có thằng đàn ông nào nhòm ngó tới đâu con chó ạ. Khôn hồn cho m vô box để war thì đừng out, cứ để bực à con cave rẻ tiền này?

học Tại Trung Học Cơ Sở Đào
Đĩ chó lợn này, t tưởng m ngông lồn lắm mà? M đòi phốt a t còn gì? Phốt đi bố m chấp cả dòng họ m. Đã flop còn thể hiện ra oai. Mặt thì xấu hơn chó còn bảo t đẹp, cười địck quá má, con hề này, rảnh lồn thì ra Trần Duy Hưng cho mấy ông sugar daddy đục lồn ý, cho m vô box war ngôn để war mà đã out, rén vãi rồi chứ gì? Caid lồn mẹ m nữa, bố mẹ m đéo dạy đc m thì để t dạy, để t mài lại nết m giống con chó ý. Mắt híp mũi tẹt, môi rộng,... Thế còn đòi so sánh với a t? T tưởng m chết trôi ở đâu để t gọ

Đĩ chó lợn này, t tưởng m ngông lồn lắm mà? M đòi phốt a t còn gì? Phốt đi bố m chấp cả dòng họ m. Đã flop còn thể hiện ra oai. Mặt thì xấu hơn chó còn bảo t đẹp, cười địck quá má, con hề này, rảnh lồn thì ra Trần Duy Hưng cho mấy ông sugar daddy đục lồn ý, cho m vô box war ngôn để war mà đã out, rén vãi rồi chứ gì? Caid lồn mẹ m nữa, bố mẹ m đéo dạy đc m thì để t dạy, để t mài lại nết m giống con chó ý. Mắt híp mũi tẹt, môi rộng,... Thế còn đòi so sánh với a t? T tưởng m chết trôi ở đâu để t gọi sư thầy về gọi hồn m lên war ý chứ, cái loại điếm giẻ rách như m thì đéo có thằng đàn ông nào nhòm ngó tới đâu con chó ạ. Khôn hồn cho m vô box để war thì đừng out, cứ để bực à con cave rẻ tiền này?