Nguyễn Quang Tùng ông trùm rename đẹp trai st1tg sinh ra và lớn lên tại Yên Minh-Hà Giang anh bắt đầu theo nghề vào năm 2020. Anh ta có 1 tiềm năng là đổi tên bao đáp.

NGUYỄN QUANG TÙNG SN:2007

Nguyễn Quang Tùng ông trùm rename đẹp trai st1tg sinh ra và lớn lên tại Yên Minh-Hà Giang anh bắt đầu theo nghề vào năm 2020. Anh ta có 1 tiềm năng là đổi tên bao đáp.