Thế Hiếu Người Thành Công Trẻ Tuổi

Tuổi Trẻ Thành Công

Thế Hiếu Người Thành Công Trẻ Tuổi
Doanh Nhân Nguyễn Thế Hiếu

Doanh nhân Nguyễn Thế Hiếu là một trong những doanh nhân nổi bật, tiên phong trong lĩnh vực đầu tư – Vàng, USD,tại thị trường trong nước, đây cũng chính là danh hiệu anh nhận được tại Lễ vinh danh Top 100 Phong Cách Doanh Nhân 2022 – 2023 vừa qua.