Nguyễn Vũ Trung Kiên Trùm Rename dvfb 2009 Đến Từ Yên Nguyên Chiêm Hoá

Nguyễn Vũ Trung Kiên Trùm Rename dvfb 2009 Đến Từ Yên Nguyên Chiêm Hoá

Ông bà ta có câu "Tài không đợi tuổi"

Quả đúng thật tài không đợi tuổi, cậu bé Nguyễn Vũ Trung Kiên ( Sinh năm 2009 ) là một trong những người được Streamer, Youtuber tin tưởng trong việc hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Facebook.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Yên Nguyên - Tuyên Quang tuy có độ tuổi rất trẻ, ít ai có thể theo được mạng xã hội 4.0 Kiên có đam mê về Facebook, Youtuber, Tik Tok và Instagram từ rất sớm. Khi trao đổi với Kiên, Kiên có nói " Công việc của em cũng khá nhàn, không ảnh hưởng tới sức khoẻ ". Công việc của Kiên là hỗ trợ về các vấn đề đổi tên ( hay còn được gọi là rename ) cho những người có sở thích sử dụng tên dài hay tên nghiêng và có chứa kí tự đặc biệt.