nh cuti vcl dcmm

Địt con mẹ mày, Ngọc Huyền Cuti vcl ra. Mày không biết thì mày nguuuu ????