Nóng Tại Nghệ An lúc này Học sinh bị phạt đứng cả tiết liền về report acc cô giáo

Học Sinh: LÊ HUY HOÀNG

Nóng Tại Nghệ An lúc này Học sinh bị phạt đứng cả tiết liền về report acc cô giáo

Bị phạt đứng cả tiết vì cáu gắt Học sinh LÊ HUY HOÀNG liền về tìm acc cô giáo và bắt đầu report đến lúc bay