Phạm Gia Huy Kẻ Sáng Tạo Giấc Mơ

Phạm Gia Huy Là ai ?

Phạm Gia Huy Kẻ Sáng Tạo Giấc Mơ

Phạm Gia huy Sinh Năm 2006 .

Anh ta từ nhỏ đã có Đam Mê Về Thế Giới ảo nên đã không ngừng tìm tòi và học hiểu tiếp thu nhiều kiến thức nhất có thể.

Ngoài Ra Anh đã còn đạt nhiều Danh Hiệu Cao Quý Trọng Nhiều cuộc thi khác