mạnh nguyễn

mạnh nguyễn

Nhìn thấy lần cuối: 2 tháng Cách đây

Thành viên kể từ tháng Hai 3, 2023 [email protected]

Tiếp theo (0)

Người theo dõi (0)

Kinh doanh

NGUYỄN BÁ MẠNH - Chàng trai trẻ thành công trong lĩnh vực...

Nghiên cứu - Lựa chọn - Chinh phục. Đó là chặng đường mà chàng trai trẻ mang tên NGUYỄN BÁ MẠNH đến từ Hải Dương mảnh...