trung tô212

trung tô212

Nhìn thấy lần cuối: 2 tháng Cách đây

Thành viên kể từ Tháng mười một 21, 2022 [email protected]

Tiếp theo (0)

Người theo dõi (0)

Kinh doanh

-Nguyễn Đức Trung-ông hoàng pod chill-

Năm 2014, khi đang học tại Trường Đời , Nguyễn Đức Trung cùng 2 bạn học bắt đầu khởi nghiệp với việc kết hợp giữa bán pod và mô hình...