Quân đoàn BURBERRY có bao nhiêu nhân tài

Cùng tìm hiểu về quân đoàn BURBERRY nhé !

Quân đoàn BURBERRY có bao nhiêu nhân tài
Quân đoàn BURBERRY chỉ có 28/30 thành viên , quân này rất hoà đồng và thân thiện , trai thì nhiều gái thì ít yêu cầu vào quân đoàn cho nam rất khó mobi vô test trình 8/6 duyệt , còn nữ thì được duyệt thẳng . Không phải thiên vị nam mà là chủ quân đoàn mê gái=))

Quân đoàn này rất là bờ đồ lây dơ , hay đi slo với quân đoàn khác nam thì được bắn nữ thì đéo cho , mong chủ quân đoàn xem séc lại chuyện này