Quyết định bắt Cà Văn Hà Nghiện Số 1 Mường Phăng Cư Trú Tại Điện Biên Phụ Cty

Truy án Cà Văn Hà

Quyết định bắt Cà Văn Hà Nghiện Số 1 Mường Phăng Cư Trú Tại Điện Biên Phụ Cty

Cà văn hà đánh game làm lường văn hải tụt rank nên bị bóc phốt:

XÉT THẤY

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nông Văn C. Vào ngày 11/8/2017, C sử dụng chất ma túy đã bị Công an huyện M’Đrắk tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân xã Cư M’ta, huyện M’Đrắk để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 20/8/2017 UBND xã Cư M’ta đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã trong thời hạn 03 tháng. Sau thời gian được giáo dục tại xã, ngày 04/7/2018 C vẫn tiếp tục có hành vi sử dụng ma túy. Như vậy, C là người nghiện ma túy nhưng chưa được cai nghiện. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của cơ quan đề nghị là phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Nông Văn C không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, hạn chế khả năng lao động, giảm sút về kinh tế gia đình, mà hành vi đó còn gây ảnh hưởng đến trật tự trong lĩnh vực quản lý hành chính. Bản thân C đã được giáo dục tại xã nhưng vẫn không từ bỏ được chất ma túy. Xét thấy, C đã nhiều lần sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng không đủ khả năng để tự mình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, nên cần áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm động viên, giúp đỡ C học tập, cai nghiện đối với chất ma túy.