T34-ANONYMOUS là nhóm tricker ngầm trong mạng xã hội

T34-ANONYMOUS là nhóm tricker ngầm trong mạng xã hội

T34-ANONYMOUS dạo gần đây đang bắt đầu lan rộng ra khắp nơi và đang xâm nhập vào các trang MXH điển hình như: Facebook, Zalo, YouTube, Instagram,... Các tricker này là một tập đoàn đang bắt đầu nổi lên gần đây, người đứng đầu tập đoàn có tên là Nguyễn Quốc CườngTuy tập đoàn T34-ANONYMOUS nhỏ nhưng những tài khoản đó đều là tài khoản các bạn trẻ đi lừa đảo về mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng. Những tài khoản này đã được tập đoàn T34-ANONYMOUS Tricker sẽ xử lí. Trong trường hợp k liên hệ được với người bị mất thì tập đoàn này đã vô hiệu hoá tài khoản tạm thời để sau khi liên lạc được với người bị mất tài khoản tập đoàn này sẽ gỡ bỏ vô hiệu hoá tài khoản để trả lại cho người bị mất. Tập đoàn này được thành lập có những điểm xấu không đáng kể nhưng bên cạnh đó lại có rất nhiều điểm tốt và được rất nhiều người dân sử dụng MXH yêu quý và ủng hộ.