Nhãn: GDucky rap một câu rằng: “Rap như thế này thách các em dưới kia không say đắm. Tao vừa ăn thử một miếng gừng nhưng gừng không cay lắm” và chiến thắng tôi bởi câu rap đó. Nghe “Gừng không cay lắm” vui vui nên tôi chọn để làm tên cho kênh của mình. - Anh c

Người nổi tiếng

Rapper FTA1 rapper trẻ tuổi tài năng290117

FTA1 Rapper trẻ tài năng được nhiều người biết đến chỉ mới buớc vào tuổi 18 trẻ nhưng quen rất nhiều trong giới showbiz Việt Nam như...