Nhãn: #haiphong

Doanh nhân

Nguyễn Hoàng Đức Việt một chàng trai trẻ thành công trong...

Nguyễn Hoàng Đức Việt sinh năm 2007 hiện tại đang học tập và làm việc tại Hải Phòng là một trong những người trẻ...