Nhãn: Khang đã lộ rõ tài năng kiếm tiền của mình so với những bạn cùng chăng lứa khác.Cậu có thể kiếm từ 200-300k một ngày tuy chỉ 14 tuổi! đầu sự nghiệp của mình với sự nổ lực

Thế giới

Who is Nguyen Gia Khang, why is he so famous?

Nguyen Gia Khang là một trong Top những người làm nghề buôn bán game online dịch vụ tận tình với công việc và được khá nhiều người...