Nhãn: Nguyễn An Huy Hoàng

Giải Trí

H2N: Nghệ thuật có phải chỉ là sự tiêu cực

Với H2N, liệu nghệ thuật chỉ có 1 màu sắc tiêu cực hay là nó còn mang lại những màu sắc khác như món gia vị mới của bữa tiệc cuộc...