Thể thao

Nguyễn Đức Khương Duy 2010 Là Ai

Kduyy Sinh Năm 2010. Hiện tại đang học tập và làm việc tại Nghệ An là một trong những người trẻ tuổi thích xem sếch và đá bóng.