Tin Nóng Một số thanh niên độ xe trái phép ở vũng tàu

Một số thanh niên độ xe trái phép gây mất trật tự an toàn cho người dân

Tin Nóng Một số thanh niên độ xe trái phép ở vũng tàu

Nguyễn Quốc anh Biết với cái tên thánh nẹt pô khiến ng dân sợ té đái không thể chấp nhận dc nên chúng tôi đã tạm giữ thanh niern