Tin Tức Hot: Chàng trai Phạm Hữu Minh Đang Sắp Hoàn Thành Album Lucid Drems.

Được nói anh chàng đang được các công ty nhà báo mời về để tham gia các cuộc gặp mặt, nhưng do anh chàng còn quá trẻ, nên công ty mời trên mạng luôn, nhưng các công ty còn biết anh chàng Phạm Hữu Minh sắp ra bản Album Lucid Drems nên các công ty nhà báo đã hợp tác cho Album Lucid Drems của anh cho lên ( Spotify Music) - nên vì thế bản Album đã được sắp phát hành.

Tin Tức Hot: Chàng trai Phạm Hữu Minh Đang Sắp Hoàn Thành Album Lucid Drems.
Phạm Hữu Minh - Sắp Ra Mắt Nhiều Video Trong Album Tên Lucid Drems.