Top 5 Miss Universe House

Top 5 Miss Universe House

Hoa Hậu : Ngọc Khánh ( Trà )

Á hậu 1 : Nguyễn Ngọc Thanh Hoàng ( Unii )

Á hậu 2 : Gái Đẹp Một Chồng ( Đào Em )

Á hậu 3 : Hồng Ngọc ( Hn )

Á hậu 4 : Lê Võ Mai Vy

Top 5 : Tuệ Nhi ( Bé Ba )