Trần Lê Thái Ngân Là Ai??

Trần Lê Thái Ngân Là Ai??

TLTN nữ hót war 2010 và nắm trùm aetn đến từ mãnh đất Vĩnh Long mỹ an tngân đc bit tới vs cái tên thân thuộc là "aires" có 1 khung mặt hiền từ nhân hậu , đg nhiu bạn nữ săn đón trong năm 2022 .Tltn hiện đg sống tại chợ lách bến tre . Cô là 1 trong số ng đc các bạn nữ iu thw????