Trần Văn Độ Người Thành Công Trong nhiều lĩnh vực

Trần Văn Độ Người Thành Công Trong nhiều lĩnh vực

Độ - Tên thật là Trần Văn Độ anh sinh năm 2007 hiện đang sinh sống tại Nam Định . Anh là một người chuyên sâu vào các trang web , dịch vụ mạng xã hội. Anh từ một con người không biết gì giờ đây trở nên thông thạo các tín năng của các trang mxh cộng đồng