Tríc cơ lỏ Nguyễn Xuân Trường

Tríc cơ lỏ Nguyễn Xuân Trường

Vì quá uất ức trước tình cảnh bị dame 282, két 956 nên Nguyễn Xuân Trường đã học các cách unlock 956 và 282 ở 1 người nổi tiếng là LTMH,sau 2 tuần học thì Nguyễn Xuân Trường đã học thành công kĩ thuật unlock 956 và 282

Kết quả là anh ấy vẫn óc,đéo unlock được và hiện tại đang bị 956 treo